Skip to content
Home » กนง ประกาศ ปรับลด อัตรา ดอกเบี้ย นโยบาย ล่าสุด เหลือร้อยละ 0.50 ต่อปี มีผลทันที | ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

กนง ประกาศ ปรับลด อัตรา ดอกเบี้ย นโยบาย ล่าสุด เหลือร้อยละ 0.50 ต่อปี มีผลทันที | ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

กนง ประกาศ ปรับลด อัตรา ดอกเบี้ย นโยบาย ล่าสุด เหลือร้อยละ 0.50 ต่อปี มีผลทันที


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนง.มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย นโยบาย ลงอีก 0.25% ต่อปี จาก 0.75% เป็น 0.50% ต่อปี โดยให้มีผลทันที ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในประวัติการณ์ มีเหตุผลมาจากการประเมินว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มหดตัวกว่าประมาณการเดิม ซึ่งประมาณการไว้ว่าปีนี้จะติดลบ 5.3% ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่หดตัวรุนแรงกว่าที่คาด
ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวกว่าประมาณการเดิมตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่หดตัวรุนแรงกว่าที่คาดและผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดทั่วโลก อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบกว่าที่ประเมินไว้ เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสอดประสานกับมาตรการการคลังของรัฐบาลและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้ ขณะที่กรรมการ 3 ท่าน เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้และเร่งรัดประสิทธิผลของมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ได้ประกาศไปแล้ว คณะกรรมการฯ โดยรวมเห็นว่า ควรผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ โดยเฉพาะครัวเรือนและธุรกิจ SMEs ให้เกิดผลในวงกว้างมากขึ้น และเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ได้ออกมาก่อนหน้าเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องให้ตรงจุดและทันการณ์
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวกว่าที่ประเมินไว้ การท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามากกว่าคาด ขณะที่อุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวกว่าที่ประเมินไว้จากการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นและมาตรการควบคุมการระบาด อย่างไรก็ดี มาตรการการเงินการคลังจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาสภาพคล่องของครัวเรือนและธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัวได้ คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการด้านการคลังที่ตรงจุดและทันการณ์ยังมีความจำเป็นต่อการสนับสนุนการจ้างงานและธุรกิจ SMEs เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและรักษาศักยภาพการเจริญเติบโตในระยะต่อไป สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2563 มีแนวโน้มติดลบมากกว่าที่คาดตามราคาพลังงานที่ลดลงเป็นสำคัญ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง
ด้านภาวะการเงิน ตลาดการเงินมีเสถียรภาพ หลัง ธปท. ออกมาตรการดูแลเสถียรภาพตลาดการเงิน รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (BSF) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงและอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้ที่ซื้อขายในตลาดรองผันผวนน้อยลง ตลาดตราสารหนี้กลับมาทำหน้าที่ได้เป็นปกติมากขึ้น อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ ให้ติดตามสถานการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนในตราสารหนี้ ด้านสินเชื่อขยายตัวโดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ส่วนสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคชะลอลงบ้าง สภาพคล่องในระบบการเงินในภาพรวมยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี ต้องดูแลให้สภาพคล่องกระจายตัวไปสู่ภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID19 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) ปรับลดลงหลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่านมาและการปรับลดอัตราเงินนำส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF fee) เป็นการชั่วคราว ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. และเงินสกุลภูมิภาค คณะกรรมการฯ กังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่อาจกลับมาแข็งค่าขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์ตลาดการเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด
ระบบสถาบันการเงินมีเสถียรภาพ ธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่เข้มแข็ง แต่ในระยะข้างหน้ายังต้องติดตามความเสี่ยงที่อาจสร้างความเปราะบางให้เสถียรภาพของระบบธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของธุรกิจและครัวเรือนหลังมาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องของภาครัฐทยอยสิ้นสุดลง คณะกรรมการฯ เห็นว่าสถาบันการเงินจึงต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ได้ออกมาก่อนหน้าและให้ ธปท. ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเตรียมแนวทางรองรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ด้อยลงกว่าคาด รวมถึงดูแลสภาพคล่องและกลไกการทำงานของระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพและสามารถทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n2763.aspx

Monetary Policy Committee’s Decision 3/2020 on 20 May 2020. The Committee voted 4 to 3 to cut the policy rate to 0.50 percent.
.
The Committee assessed that the Thai economy would contract in 2020 more than the previous assessment due to the morethanexpected contraction of the global economy along with the containment measures worldwide. Headline inflation would be more negative than previously assessed. Financial stability would be more vulnerable given the economic outlook.
.
Most members viewed that more accommodative monetary policy would alleviate the negative impacts as well as reinforce the previously announced fiscal, financial, and credit measures. The Committee as a whole agreed that financial institutions should work to ensure that debt restructuring, particularly for household and SME borrowers, be carried out on a wider scale. Furthermore, lending under the previously announced measures should also be accelerated to address liquidity problems in a targeted and timely manner.
.
For more information, click https://bit.ly/3bMEnMB

See also  ตะลุยกิน 15 ร้านเด็ด หนวดหมึกยักษ์ 27 ปี !!!!!! @ท่าแพ เชียงใหม่ | ตลาด ท่าแพ | หน้าข้อมูลร้านอาหารในประเทศไทย

 กนง ลดดอกเบี้ย ดอกเบี้ยนโยบาย

กนง ประกาศ ปรับลด อัตรา ดอกเบี้ย นโยบาย ล่าสุด เหลือร้อยละ 0.50 ต่อปี มีผลทันที

จีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ระยะสั้นลงอีกร้อยละ 0.25 รอบที่3 (11/05/58-1)


สัมภาษณ์ : คุณพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตรชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
เรื่อง : จีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ระยะสั้นลงอีกร้อยละ 0.25 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่3
รายการ Money Shot ออกอากาศทาง FM.97
ทุกวันจันทร์วันศุกร์ 15.0016.00 น.
ประจำวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558
ดำเนินรายการโดย คุณยุทธนา กระบวนแสง

จีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ระยะสั้นลงอีกร้อยละ 0.25 รอบที่3 (11/05/58-1)

ธนาคารกรุงไทย(KTB)ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR6.22 % MLR 5.25% และ MOR5.82 เริ่ม 22/05/2563


ธนาคารกรุงไทย(KTB)ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR เหลือ 6.22 %
MLR เหลือ 5.25% และ MOR เหลือ 5.82 เริ่ม 22/05/2563
อัพเดทข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์กรุงไืทย(KTB)ครับโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในครั้งนี้เป็นผลมาจากการประกาศปรับดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่
20/05/2563 รายละเอียดประกาศมีดังต่อไปนี้ครับ
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารพร้อมสนับสนุนภาครัฐในการเร่งกิจกรรมและกิจการทางเศรษฐกิจ ตลอดจนลดต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการและประชาชนทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลง 0.125% ต่อปี เหลือ 5.25% ต่อปี MOR ลดลง 0.40% ต่อปี เหลือ 5.82% ต่อปี และ MRR ลดลง 0.125% ต่อปี เหลือ 6.22% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปทั้งนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงิน นอกเหนือ จาก 5 มาตรการเยียวยาที่ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด19 เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย การสนับสนุน Soft Loan ในการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อดูแลลูกค้าของธนาคารให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ธนาคารกรุงไทย กรุงไทย KTB ธนาคารกรุงไทยลดดอกเบี้ย MRR MLR MOR กรุงไทยลดดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ยบ้าน

ธนาคารกรุงไทย(KTB)ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR6.22 % MLR 5.25% และ MOR5.82 เริ่ม 22/05/2563

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเกษตรกร


การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเกษตรกร

รีวิวสินค้าหลุดจำนำ(นาฬิกาCAT)


✨วันนี้ขอนำเสนอ✨
🕛นาฬิกาCAT🕝
🔥 สินค้าหลุดจำนำจากโรงรับจำนำ🔥
!!SALE!! ⚡️ ‼️ สินค้าเข้าใหม่ ‼️⚡️
✨ แชร์ปุ๊ปลดปั๊ป ✨ จัดส่ง ทั่วประเทศ 📮📮‼‼
▪ มีบริการส่งทั่วประเทศ /ไปรษณีย์ /เคอรี่ /J\u0026T
▪ รับผ่อนสินค้า (ผ่อนครบรับของ)
▪ นัดรับ/รับเอง ร้านโอลด์บาร์ ในเมืองสระบุรี
▪ รับบัตรเครดิต Vat 3%
อยากจำนำ อยากซื้อของ อยากขาย อยากให้ตีราคา เชิญได้ที่โอลดบาร์
สอบถามเพิ่มเติม “ inbox” ด่วน‼
☎️ : 0954965599
━━━━━━━━━━━━━━━
LINE🖱 http://nav.cx/dwpXPQP
FBhttps://www.facebook.com/OldBarSecondHandandPawnShop/
━━━━━━━━━━━━━━━

รีวิวสินค้าหลุดจำนำ(นาฬิกาCAT)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Leave a Reply

Your email address will not be published.