การเปลี่ยนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว MOU


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การเปลี่ยนนาจ้าง แรงงานต่างด้าว MOU สามารถทำได้ภายใต้ 5 เงื่อนไข
1. นายจ้างเลิกจ้าง เสียชีวิต หรือ เลิกกิจการ
2. นายจ้างทารุณกรรมหรือทำร้ายแรงงาน
3. นายจ้างจ่ายเงินไม่ตรงหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง
4. นายจ้างล้มละลายไม่มีงานให้แรงงานทำ
5. นายจ้างจัดสภาพการทำงานไม่เหมาะสมเป็นอันตราย

การเปลี่ยนนายจ้าง  แรงงานต่างด้าว  MOU

#รายงานตัว90วัน#90日レポート(TM 47)#Ploynapus K |EP.1#การเขียนแบบแจ้งอยู่เกิน90วันของบุคคลต่างด้าว


1.การเขียนแบบแจ้งอยู่เกินกว่า90วันของบุคคลต่างด้าว(ตม.47) | Ploynapus K
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตม.47 ในเวปไซต์ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง https://division2.immigration.go.th/download/
2. เมื่อเข้าเวปไซต์แล้ว หาลำดับที่29 จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๔๗)
3.เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดออกแล้วกรอกข้อมูล ดังนี้
1.เขียนที่……..ให้เขียนสถานที่ที่ใช้ยื่นแบบแจ้งอยู่เกินกว่า90วันของบุคคลต่างด้าวค่ะ
2.วันที่/เดือน/ปี ให้เขียนวันเดือนปีที่ไปยื่นแบบแจ้งอยู่เกินกว่า90วันของบุคคลต่างด้าวค่ะ
3.กรอกรายละเอียดของบุคคลต่างด้าวผู้จำนงขอยื่นแบบแจ้งอยู่เกินกว่า90วันค่ะ ได้แก่
ชื่อนามสกุล /สัญชาติ /ประเภทวีซ่า / เดินทางเข้ามาไทยเมื่อวันที่/เดือน/ปี/
โดยพาหนะอะไร เช่น เครื่องบิน/หนังสือเดินทางเลขที่ / ตามบัตรขาเข้าเลขที่(ตม.6)
บัดนี้ ได้อยู่ในราชอาณาจักรไทยครบ90วันแล้ว และพำนักอยู่ที่………………….
ให้ใส่ที่อยู่ของบุคคลต่างด้าวค่ะ เช่น บ้านเลขที่ ซอย/ถนน /ตำบล/ อำเภอ/ จังหวัด /
หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
เท่านี้ก็เสร็จขั้นตอนการเขียนแบบแจ้งอยู่เกินกว่า90วันของบุคคลต่างด้าว(ตม.47) แล้วค่ะ
หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ปริ้นออกมาเตรียมไว้ค่ะ
จากนั้นลงลายมือชื่อของบุคคลต่างด้าวค่ะ😊
รายงานตัว90วันตม.47ต่างด้าวรายงานตัว90วันการเขียนใบรายงานตัว90วัน
แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า๙๐วันของบุคคลต่างด้าว
Ploynapus K

1.90日レポートを書く(TM.47)| Ploynapus K
まず、申請書は入国管理局のウェブサイトのTM.47からダウンロードする必要があります。 https://division2.immigration.go.th/download/
2 .Webサイトにアクセスするときは、番号29を探し、
90日を超えてタイに留まる場合の申請(報告)のファイルをダウンロードします(TM47)。
3.ダウンロードしたファイルを開き、情報を入力します。
次のように
1.書き方…… 90日レポートを提出する場所を書く。例ではサムットプラカンイミグレーション
2.日付/月/年 ?……… 90日レポートを提出する年月日を書く
3.氏名、国籍、ビザの種類など、90日レポートを申請する申請者の詳細を記入します。
飛行機で到着した年月日とパスポート番号。到着カード番号(TM.6)を記入
現在、住んでいる家番号、路地/道路、地区、地区、州、電話番号などを入力します。
次に、申請者の署名欄に署名します。
これで90日レポートの申請用紙の記入は終了です(TM 47)
90日レポートTM.47タイで90日レポート90日レポートを書く(TM.47)
FORE FOR ALIEN TO NOTIFY OF STAYING LONGER THAN 90 DAYS
Ploynapus K

#รายงานตัว90วัน#90日レポート(TM 47)#Ploynapus K |EP.1#การเขียนแบบแจ้งอยู่เกิน90วันของบุคคลต่างด้าว

ลืมรายงานตัว90วัน เสียค่าปรับเท่าไร


ลืมรายงานตัว90วัน เสียค่าปรับเท่าไร

ลืมรายงานตัว90วัน เสียค่าปรับเท่าไร

อัปเดตราคาต้นไม้ @ตลาดต้นไม้สวนจตุจักร EP.18 | 14 ต.ค. 2564


ต้นไม้สวย ตลาดต้นไม้ ตลาดต้นไม้จตุจักร ตลาดนัดจตุจักร gyken ไม้ประดับ ไม้ประดับบ้าน plants market

อัปเดตราคาต้นไม้ @ตลาดต้นไม้สวนจตุจักร EP.18 | 14 ต.ค. 2564

ทุเรียนดินทราย1ปี3เดือนโตมาก อ.เดชอุดม จ.อุบล ฉีดพ่นกอแก้ว อะมิโนโปรตีน ทุกๆ7วัน อยู่ที่เราดูแล


ปลูกทุเรียนดินอะไรก็ปลูกได้ อยู่ เราดูแล เราดูแลทุเรียนเราเป็นหลัก
ช่วงใหน มีแมลงปากดูดเราต้องรู้
และศึกษาไปด้วย อาหารเสริมไบ
ก็ขาดไม่ได้ ฉีดพ่นทุกๆ7วัน
ทุเรียนเราก็มีอารกินขาดช่วง
ให้มีกินอยู่ตลอด ทุเรียนก็โตแล้วครับ สั่งซื้อกอแก้ว ได้ที่ 0819372891

ทุเรียนดินทราย1ปี3เดือนโตมาก อ.เดชอุดม จ.อุบล ฉีดพ่นกอแก้ว อะมิโนโปรตีน ทุกๆ7วัน อยู่ที่เราดูแล

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Leave a Comment