ตรัง จัดงานนัดพบ Co-Payment \u0026 Trang Job Fair ช่วยเหลือนักศึกษาที่จบใหม่


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง นางตรีนุช เกยุรินทร์ จัดหางานจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน “นัดพบ CoPayment \u0026 Trang Job Fair” สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง จัดงาน “นัดพบ Co Payment \u0026 Trang Job Fair” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ และช่วยเหลือนายจ้าง/สถานประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าจ้าง จำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุด ไม่เกิน 7,500 บาท ต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยนายจ้าง/สถานประกอบการต้องอยู่ในระบบประกันสังคม และเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานได้เป็นจำนวนมากในคราวเดียว ลดปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายทั้งสองฝ่าย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. นัดพบ Co – Payment มีนายจ้าง/สถานประกอบการ มารับสมัครและสัมภาษณ์งาน จำนวน 14 ราย ได้แก่ ประเภทกิจการขายปลีก ขายส่ง แปรรูปไม้ยางพารา และงานบริการร้านอาหาร โรงแรมและรีสอร์ท ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 30 ตำแหน่ง 47 อัตรา 2. Trang Job Fair มีนายจ้าง/สถานประกอบการ มาร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งาน จำนวน 8 ราย ได้แก่ ประเภทกิจการ ค้าปลีกค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมไม้ยางพารา แปรรูปอาหารทะเล การโทรคมนาคม เป็นต้น ตำแหน่งงานว่าง 44 ตำแหน่ง 110 อัตรา รวมตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น จำนวน 74 ตำแหน่ง 157 อัตรา 3. บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อให้ผู้ร่วมงานทั้งผู้สมัครงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความถนัดและความสนใจในอาชีพ 4. นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง บริการให้คำปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมแรงงานในสาขาต่าง ๆ
ทั้งนี้การจัดงาน “นัดพบ Co Payment \u0026 Trang Job Fair” ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายจ้าง/สถานประกอบการ และการอำนวยความสะดวกจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน จัดหางานจังหวัดตรังได้มีการจัดจุดลงทะเบียน และคัดกรองสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ตรัง จัดงานนัดพบ Co-Payment \u0026 Trang Job Fair  ช่วยเหลือนักศึกษาที่จบใหม่

แปลแล้วนะ!!★★ ปกสลาก★★ #จังหวัดตรัง [[รถไฟกันตัง]] ((1/11/64 )) แปลได้ชุดนี้?


แปลแล้วนะ!! ปกสลาก จังหวัดตรัง รถไฟกันตัง ((1/11/64 )) แปลได้ชุดนี้?
Maewdum Num Choke is the channel for cat food ,cat toy and homeless Cat.We are provide Black Cat daily life Clip tips for Cat Lovers.
We are also provide lucky tip for Thailand Lottery.
We support Thai Government Lottery number only.
Please follow us. The part of income from Advertise we donate to Cat Homeless foundations.
Thank you very much for your kind support us.
Kind Regards.
Maewdum Num Choke.

Please following our Chanel network below
Social Media ดังนี้
Our Slogan :
Not Spot No Confidence We will not reviews.
YouTube :https://goo.gl/rySd84
FaceBook :https://goo.gl/Q2kA1w
Website : http://www.MaewDum.com
Keyword :
thai lotto result,
thai lottery vip tips,
thailotto,
thai lotto vip tips,
lottery tips,
thai lottery game,
thai lottery number,
thai lottery result,
thai lottery result today,
thai lottery magic tips,
thai lottery today,
thai lotto vip total,
thai lottery vip,
thailand lottery today,
www thai lottery com,
lotto tips,
uk lottery results,
thai lotto vip,
lotto thai เบส,
168 lotto thai,
lotto bet thai,
thai lotto gewinnzahlen,
lotterie thailand,
m lotto thai,

แปลแล้วนะ!!★★ ปกสลาก★★ #จังหวัดตรัง [[รถไฟกันตัง]] ((1/11/64 )) แปลได้ชุดนี้?

372\”38ช่อนในหน้าปก\”1/11/64\”มีลุ้นต่อ\”แปลเลขหน้าปกสลาก


เลขหน้าปกสลากให้โชคต่อเนื่อง

372\

ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย 2554 By R


ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย 2554 By R

จุฬาราชมนตรีเปิดมัสยิดกลางมุกดาหาร


มุกดาหาร จุฬาราชมนตรี เปิดมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ (อปพส.) ได้มายื่นหนังสือข้อเรียกร้อง 9 ข้อเพื่อความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันของคนไทยกับทุกศาสนา
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 62 ที่มัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร และประชาชนทั่วไปที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมงานในครั้งนี้\r
ขณะเดียวกันได้กลุ่มองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ (อปพส.) โดยมี นายอัยย์ เพชรทอง ตัวแทน อปพส. พร้อมด้วยชาวพุทธประมาณ 70 คน ได้มาชุมนุมกันที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และได้ชูป้ายโดยมีข้อความว่า “ ชาวมุกดาหาร ขอตรวจสอบความถูกต้อง การก่อสร้างมัสยิด , ชาวมุกดาหาร ขออยู่อย่างสงบเราไม่ต้องการมัสยิด , ชาวมุกดาหาร ไม่เอามัสยิด ” เพื่อรอยื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อจุฬาราชมนตรี \r
นายอัยย์ เพชรทอง ตัวแทน อปพส. กล่าวว่า ข้อเรียกร้องของชาวพุทธศาสนา มีเนื้อหาดังต่อไป 1. ขอให้ช่วยปรามกลุ่มก่อการร้าย BRN , RKK และกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงต่างๆให้หยุดการกระทำที่โหดเหี้ยมทุกกรณีในทันที 2. ขอให้ช่วยเจรจากับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงจากชาอุฯ และมาเลเชีย ที่คอยชักใยกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ให้หยุดการกระทำด้วย 3. ขอให้ช่วยปราม!อิหม่ามและผู้นำศาสนาบางคน ที่บิดเบือนประวัติศาสตร์และปลุกปั่นเยาวชนให้เกลียดชังแผ่นดินไทยมายาวนาน!ให้หยุดการกระทำด้วย 4.ขอให้ช่วยตรวจสอบโรงเรียนสอนศาสนาหรือโรงเวียนปอเนาะบาโรงที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อร้ายมุสลิมหัวรุนแรละสั่งปิดด้วย 5. ขอให้ช่วยปรามบุคคลที่ขนมุสลิมต่างด้าวทั้ง อุยกูย์ อาเจ๊ะ โรฮิงยา เข้ามาช่องสุมตามมัสยิดต่างๆในภาคเหนือและยีสานให้หยุดการกระทำด้วย 6. ขอไห้ช่วยปรามและตักเตือนและลงโทษกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงที่ได้ส่งแนวร่วมไป กล่าวร้ายทำลายประเทศไทยในเวที UN ทำให้รัฐบาลไทยเสียหายในสายตานานาประเทศเมื่อเร็วๆนี้ 7. ขอให้ท่านช่วยยกเลิกตราฮาลาล ซึ่งเป็นตราที่ชาวพุทธจำนวนมากกำลังไม่สบายใจและต่อต้านเพราะเก็บเงินผู้ประกอบการปีละ 300,000 ล้านบาทมา 20 กว่าปีโดยไม่จ่ายภาษีและไม่ทราบว่านำ เงินไปทำอะไร? หรือจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโจร BRN หรือไม่ 8. ให้ท่านช่วยหยุดสร้างมัสยิดเพิ่มในทุกๆจังหวัด(ยกวน ๔ จังหวัดชายแดนไต้ทันทีเพื่อความสบายใจและลดความขัดแย้ง ความแตกแยก ความหวาดระแวง ของพี่น้องชาวไทยพุทธกับมุสลิมและเพื่อเป็นการยืนยันว่ามุสลิมไม่ได้คิดปกครองประเทศไทย ไม่ได้คิดเปลี่ยนไทยเป็นรัฐอิสลามตามคลิปต่างๆจำนวนมาก ที่มุสลิมพูดเอง 9. เพื่อความเท่าเทียมกัน!!ของทุกๆศาสนาขอให้ท่านช่วยยกเลิก พ.ร.บ.ทุกฉบับของอิสลามที่มีอยู่ทั้งหมดได้เพราะศาสนาอื่นๆทั้งพุทธ คริสต์ได้มี พรบ.ใดๆคุ้มครองเลยมีแต่อิสลามที่มีพ.ร.บ.คุ้มครองและได้สิทธิพิเศษมากมายเหนือศาสนาอื่นๆ องค์กร อปพส.ซึ่งเป็นตัวแทนชาวพุทธจำนวนมาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความเมตตา เพื่อความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันของคนไทยทุกศาสนา ทุกเชื้อชาติตามแบบ พหุวัฒนธรรม ที่ท่านปรารถนา\r
จากนั้นนายสุธรรม บุญมาเลิศ รองเลขาจุฬาราชมนตรี และนาย ปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ได้มารับหนังสือข้อเรียกร้อง จากพี่น้องชาวพุทธที่ได้มาเรียกร้องที่หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร จากนั้นชาวพุทธที่ออกมาเรียกร้องได้แยกย้ายกันกลับ โดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใด ๆ ทั้งสิ้น..

จุฬาราชมนตรีเปิดมัสยิดกลางมุกดาหาร

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Leave a Comment