#รายงานตัว90วัน#90日レポート(TM 47)#Ploynapus K |EP.1#การเขียนแบบแจ้งอยู่เกิน90วันของบุคคลต่างด้าว


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

1.การเขียนแบบแจ้งอยู่เกินกว่า90วันของบุคคลต่างด้าว(ตม.47) | Ploynapus K
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตม.47 ในเวปไซต์ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง https://division2.immigration.go.th/download/
2. เมื่อเข้าเวปไซต์แล้ว หาลำดับที่29 จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๔๗)
3.เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดออกแล้วกรอกข้อมูล ดังนี้
1.เขียนที่……..ให้เขียนสถานที่ที่ใช้ยื่นแบบแจ้งอยู่เกินกว่า90วันของบุคคลต่างด้าวค่ะ
2.วันที่/เดือน/ปี ให้เขียนวันเดือนปีที่ไปยื่นแบบแจ้งอยู่เกินกว่า90วันของบุคคลต่างด้าวค่ะ
3.กรอกรายละเอียดของบุคคลต่างด้าวผู้จำนงขอยื่นแบบแจ้งอยู่เกินกว่า90วันค่ะ ได้แก่
ชื่อนามสกุล /สัญชาติ /ประเภทวีซ่า / เดินทางเข้ามาไทยเมื่อวันที่/เดือน/ปี/
โดยพาหนะอะไร เช่น เครื่องบิน/หนังสือเดินทางเลขที่ / ตามบัตรขาเข้าเลขที่(ตม.6)
บัดนี้ ได้อยู่ในราชอาณาจักรไทยครบ90วันแล้ว และพำนักอยู่ที่………………….
ให้ใส่ที่อยู่ของบุคคลต่างด้าวค่ะ เช่น บ้านเลขที่ ซอย/ถนน /ตำบล/ อำเภอ/ จังหวัด /
หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
เท่านี้ก็เสร็จขั้นตอนการเขียนแบบแจ้งอยู่เกินกว่า90วันของบุคคลต่างด้าว(ตม.47) แล้วค่ะ
หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ปริ้นออกมาเตรียมไว้ค่ะ
จากนั้นลงลายมือชื่อของบุคคลต่างด้าวค่ะ😊
รายงานตัว90วันตม.47ต่างด้าวรายงานตัว90วันการเขียนใบรายงานตัว90วัน
แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า๙๐วันของบุคคลต่างด้าว
Ploynapus K

1.90日レポートを書く(TM.47)| Ploynapus K
まず、申請書は入国管理局のウェブサイトのTM.47からダウンロードする必要があります。 https://division2.immigration.go.th/download/
2 .Webサイトにアクセスするときは、番号29を探し、
90日を超えてタイに留まる場合の申請(報告)のファイルをダウンロードします(TM47)。
3.ダウンロードしたファイルを開き、情報を入力します。
次のように
1.書き方…… 90日レポートを提出する場所を書く。例ではサムットプラカンイミグレーション
2.日付/月/年 ?……… 90日レポートを提出する年月日を書く
3.氏名、国籍、ビザの種類など、90日レポートを申請する申請者の詳細を記入します。
飛行機で到着した年月日とパスポート番号。到着カード番号(TM.6)を記入
現在、住んでいる家番号、路地/道路、地区、地区、州、電話番号などを入力します。
次に、申請者の署名欄に署名します。
これで90日レポートの申請用紙の記入は終了です(TM 47)
90日レポートTM.47タイで90日レポート90日レポートを書く(TM.47)
FORE FOR ALIEN TO NOTIFY OF STAYING LONGER THAN 90 DAYS
Ploynapus K

#รายงานตัว90วัน#90日レポート(TM 47)#Ploynapus K |EP.1#การเขียนแบบแจ้งอยู่เกิน90วันของบุคคลต่างด้าว

ลืมรายงานตัว90วัน เสียค่าปรับเท่าไร


ลืมรายงานตัว90วัน เสียค่าปรับเท่าไร

ลืมรายงานตัว90วัน เสียค่าปรับเท่าไร

048 สูตรแก้ทุกข์ – เสียงหลวงพ่อชา สุภัทโท


สูตรแก้ทุกข์ เสียงหลวงพ่อชา สุภัทโท
เวลามีความทุกข์ หยุดความคิดทุกอย่างก่อนแล้วมาฟังธรรมะ อาจจะได้ข้อคิดพอคลายทุกข์ไปได้บ้าง

หลวงพ่อชา สุภัทโท เสียงเทศน์ภาษาไทย https://www.youtube.com/playlist?list=PLeXQlGvDedlMXdgaLmIpiIFTBXj0EPBd
หลวงพ่อชา สุภัทโท เสียงเทศน์ภาษาอีสาน https://www.youtube.com/playlist?list=PLeXQlGvDedlCBIE9VlqFFeQTwcYvBWC
ฝึกสวดมนต์คาถาชินบัญชร https://www.youtube.com/playlist?list=PLeXQlGvDedn15ArI2q2zCg041xPfITF_
เพลงสวดมนต์ https://www.youtube.com/watch?v=b1dzUxq0aYo\u0026list=PLeXQlGvDednnjvSrnLnVHq1Stb5ypHX
ฟังเพลงธรรม https://www.youtube.com/watch?v=1R2y6gAhe_I\u0026list=PLeXQlGvDedlrhd1NbEFQC3tNWeFOi4G5
ธรรมะจากท่าน ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย) https://www.youtube.com/playlist?list=PLeXQlGvDednMLT_V_U_TJ2Eq9hdbQxym
ข้อคิดดีๆจากดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา https://www.youtube.com/playlist?list=PLeXQlGvDedkGhYZTPcIxevmMroBPYraE

048 สูตรแก้ทุกข์ - เสียงหลวงพ่อชา สุภัทโท

วิธีการทำรายงาน90วันแบบออนไลน์How to perform 90day reporting online90日レポートをオンラインでする方法


0:39 เริ่มทำรายงาน90วันแบบออนไลน์
start to perform 90day reporting online
90日レポートオンラインスタート
My kids→instagram:https://www.instagram.com/kentaropetsplanettv/
Kentaro JPN Class(เรียนภาษาญี่ปุ่น)→instagram:https://www.instagram.com/kentarojpnclass/
twitter: https://twitter.com/KentaroPlanetTV

วิธีการทำรายงาน90วันแบบออนไลน์How to perform 90day reporting online90日レポートをオンラインでする方法

การรายงานตัว 90 วัน แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ


ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวงอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ คือ การรายงานตัว 90 วัน แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ลาว เมียนมา กัมพูชา ครบตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ขยายระยะเวลาให้รายงานตัวถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

การรายงานตัว 90 วัน แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Leave a Comment