อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
อำเภอนาทม
จังหวัดนครพนม
อำเภอในจังหวัดนครพนม
เที่ยวจังหวัดนครพนม
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอนาทม เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์ 48140
ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอนาทมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครพนมบ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอที่อยู่ข้างเคียงกัน ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันออกติดกับอำเภอบ้านแพง
ทิศใต้ติดกับอำเภอศรีสงคราม
ทิศตะวันตกติดกับอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร และอำเภอเศกา จังหวัดบึงกาฬ
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอนาทม มีกี่ตำบล
อำเภอนาทมมี 3 ตำบล 37 หมู่บ้าน
ตำบลในอำเภอนาทม
1.ตำบลนาทม มี 15 หมู่บ้าน
2.ตำบลหนองซน มี 13 หมู่บ้าน
3.ตำบลดอนเตยมี 9 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอนาทมมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ดังนี้ คือ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
ข้อมูลด้านเศรษกิจ อำเภอนาทม
อาชีพหลัก การทำนา การทำนาปรัง การทำไร่ การทำสวน การทำสวนยางพารท
อาชีพเสริม ปุ๋ยหมักนาดี บายศรีโนนสวาท ไม้กวาดโคกศรี มัดหมี่พันห่าว นาสามัคคีเห็ดขอน บ้านหมอนดอนดู่ บ้านหมวกดอนแดง ปลาแห้งดอนเตย ลำเต้ยนานอ ทอผ้านาทม หน่อไม้ต้มคำแม่นาง แผ่นยางสามแยก ปลาแดกท่าพันโฮง
อำเภอนาทมจังหวัดนครพนมอำเภอในจังหวัดนครพนมเที่ยวจังหวัดนครพนมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2417

อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

จ. นครพนม ติดตามสถานการณ์ covid 19


‘สสจ.นครพนม’ รายงานสถานการณ์โควิด19
แจงระบบการคัดกรองผู้มาจาก พท.ควบคุมสูงสุด 28 จว.
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2564 โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ พร้อม Video Conference กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ช้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม มีมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย เพิ่มเติมตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 8/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 และให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากหจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) มารายงานตัว จำนวน 28 จังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 9/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญยกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และความก้าวหน้าการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครพนม โดยจังหวัดนครพนม ไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อติดเชื้อ COVID19 ระลอกใหม่ (นครพนมไม่พบผู้ติดเชื้อมาแล้ว 266 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564) มีจำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค รายใหม่ 9 ราย ผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 1 ราย ยอดสะสม 198 ราย คงเหลือติดตาม 1 ราย
สำหรับรายงานผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด มาจากกรุงเทพมหานคร 737 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 179 ราย นนทบุรี 114 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 44 ราย ชลบุรี 346 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 143 ราย ระยอง 396 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 177 ราย และสมุทรสาคร 217 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 200 ราย ผลการตรวจไม่พบเชื้อ
“สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดระบบการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด โดยให้บันทึกข้อมูลผ่านแอพลิเคชั่น NPMCovid19 รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน กักตัวที่บ้านเพื่อติดตามอาการ 14 วัน กรณีมีอาการป่วย เจ้าหน้าที่จะจัดรถมารับเพื่อเข้ารับการรักษา กรณีไม่มีอาการป่วย เมื่อครบกำหนด 14 วัน ใช้ชีวิตได้ตามปกติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.08 2849 8155 ตลอด 24 ชั่วโมง”

จ. นครพนม ติดตามสถานการณ์ covid 19

สปอตเทศบาล หวังผล100 % (นายกคนใหม่) สปอตหาเสียงนายกอบต. นายกเทศมนตรี เทศบาล ส.ท. สปอตอาฉี 0855032199


สปอตเทศบาล
รับทำสปอตหาเสียงเลือกตั้ง SPOTหาเสียงนายกเทศมนตรี เทศบาล
สปอตอาฉี รับอัดสปอตหาเสียงเลือกตั้ง สปอตรถแห่ 0855032199
เปิดจองสปอตแล้ว…คลิกที่ลิ๊งค์…http://rchee.weebly.com/
สปอตอาฉี รับทำสปอตหาเสียงเลือกตั้งนายกอบต. เพลงหาเสียงส.อบต.
เทศบาล อบจ. SPOTวีดีโอเสนอผลงานนายก เพลงนายกอบต.
0855032199 เปิดจองสปอต…คลิกที่ลิ๊งค์…http://rchee.weebly.com/
ดูระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/137/T_0001.PDF
ตัวอย่างสปอต อบต.https://www.youtube.com/watch?v=94K4nxVaSi4
ตัวอย่างสปตหาเสียงนายกอบจ. https://www.youtube.com/watch?v=D4FUqVzO8Gk
ตัวอย่างสปตหาเสียงส.อบจ. https://www.youtube.com/watch?v=tivPQcBBaBQ
สปอตเปิดตัวนายกอบจ. https://www.youtube.com/watch?v=2oncJWqX1G4
สปอตเปิดตัวนายกอบจ. https://www.youtube.com/watch?v=5MGmPXDQLrg
ตัวอย่างสปอต อบต.https://www.youtube.com/watch?v=eZorCTDBwro\u0026t=44s
ตัวอย่างสปอตเทศบาล (คนเก่า) https://www.youtube.com/watch?v=w5fhIm5QX1E
ตัวอย่างสปอตเทศบาล(ใหม่) https://www.youtube.com/watch?v=i2Ud4CCeTAc\u0026t=105s
ตัวอย่างสปอตส.ท. https://www.youtube.com/watch?v=HLUwAlZ5NAU\u0026t=207s
สปอตผลงานนายกฯ https://www.youtube.com/watch?v=f2FF4lbeSAo\u0026t=23s
เพลงนายกฯ https://www.youtube.com/watch?v=kBZWl4hqYbc\u0026t=57s
จองสปอตอาฉี 0855032199 …คลิกที่ลิ๊งค์…http://rchee.weebly.com/

สปอตเทศบาล หวังผล100 % (นายกคนใหม่) สปอตหาเสียงนายกอบต. นายกเทศมนตรี เทศบาล ส.ท. สปอตอาฉี 0855032199

อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม


อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
อำเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม
อำเภอในจังหวัดนครพนม
เที่ยวจังหวัดนครพนม
Na Wa District
Nakhon Phanom Province
Thailand
อำเภอนาหว้า เป็น อำเภอในจังหวัดนครพนม ซึ่งมีชาวไท ญ้อ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ที่ตำบลนาหว้า สถานที่สำคัญ คือ วัดธาตุประสิทธิ์ และ น้ำอูน ในอดีต มีการกล่าวว่า อำเภอนี้มีความทุรกันดาร และเนื่องจากในบริเวณอำเภอนาหว้า มีต้นหว้าจำนวนมาก ชาวบ้านจึงนำชื่อต้นหว้า มาตั้งเป็นชื่อ อำเภอนาหว้า
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอนาหว้า เลขที่ 120 ม.5 ถนนนาหว้าศรีสงคราม ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180
ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอนาหว้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด ติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ คือ
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และ อำเภอเมืองสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอ ศรีสงคราม และอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอพรรณานิคม และ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอนาหว้ามีกีตำบล
อำเภอนาหว้ามี 6 ตำบล 63 หมู่บ้าน
ตำบลในอำเภอนาหว้า
1.ตำบลนาหว้า มี 15 หมู่บ้าน
2.ตำบลนางัว มี 13 หมู่บ้าน
3.ตำบลบ้านเสียว มี 19 หมู่บ้าน
4.ตำบลนาคูณใหญ่ มี 7 หมู่บ้าน
5.ตำบลเหล่าพัฒนา มี 15 หมู่บ้าน
6.ตำบลท่าเรือ มี 8 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิน
อำเภอนาหว้า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง
เทศบาลเมืองนาหว้า
เทศบาลตำบลท่าเรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
องค์การบริหารส่วนตำบบนางัว
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่
องค์การบริหารเหล่าพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยว
พระธาตุประสิทธิ์
พระธาตุศรีเวินคำ
สวนสาธารณะดอนปู่ตา
สวนสาธารณะห้วยกอก
ลำน้ำอูน
ทะเลบัวแดงนาหว้า
การคมนาคมขนส่ง อำเภอนาหว้า
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2346
สายดอนเชียงบาล ดงขวาง (สกลนครนครพนม)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2185 สายบ้านเซือม นาหว้า (สกลนคร นครพนม)
อำเภอนาหว้าจังหวัดนครพนมอำเภอในจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมเที่ยวจังหวัดนครพนมลำน้ำอูนทะเลบัวแดงนาหว้า

อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

นครพนม ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้ว ร้อยละ 94.2 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ข่าวเช้า วันที่ 31 สิงหาคม 2564


ส่วนที่บริเวณหอประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็น 1 ใน 12 สถานที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม จัดให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสำหรับประชาชน บรรยากาศยังคงเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยทางโรงพยาบาลนครพนมได้นัดหมายให้ประชาชนกลุ่ม A 608 จำนวน 1,459 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และจากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ยอดสะสมการฉีดวัคซีนอยู่ที่ 106,862 คน คิดเป็นร้อยละ 94.20 ของประชากรที่ลงทะเบียน แต่เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดจะอยู่ที่ ร้อยละ 14.89

นครพนม ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้ว ร้อยละ 94.2 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ข่าวเช้า วันที่ 31 สิงหาคม 2564

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Leave a Comment