เครื่องหมายการค้า คืออะไร? l ทนายไซเบอร์


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เครื่องหมายการค้า คืออะไร?
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
\”เครื่องหมาย\” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ
ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง
หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน\”
\”เครื่องหมายการค้า\” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือ
เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
นั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า
1.แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของสินค้า ว่าผลิตมาจากที่ใด
2.แสดงถึงความแตกต่างของสินค้า ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายหนึ่งแตกต่างจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายอื่นอย่างไร
Cyber Lawyer : จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รับจดเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ Website : http://www.xnc3cxgf2bi3esb6ipb7f.com/ Facebook:https://www.facebook.com/cyberlawyert… Line@ : @cyberlawyer (เติม@ด้านหน้าด้วยนะครับ) : http://nav.cx/2WHvkm6 Twitter : https://twitter.com/cyberlawyerthai Youtube :https://www.youtube.com/user/tanaikho…

เครื่องหมายการค้า คืออะไร? l ทนายไซเบอร์

ทำไมต้องจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา? รับจดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร l ทนายไซเบอร์


ทำไมต้องจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา?
คลิ๊ก!! ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/RjSWrJ
ความสำคัญของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา…
คุณจะทำยังไง ? ถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆ
แต่กลับมีผู้อื่นแอบอ้างเอาผลิตภัณฑ์ หรือตราสินค้า หรือเครื่องหมายทางการค้าของคุณไปใช้กับสินค้าของผู้นั้นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ…
จะดีกว่าไหม ? ถ้าคุณนำเอาผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าของคุณไปจดทะเบียนต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อแสดงถึงสิทธิและความเป็นเจ้าของของผู้ที่ได้จดทะเบียน ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองตามกฎหมาย ป้องกันผู้อื่นลอกเลียน และก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจของคุณ
ทำไมต้องใช้บริการกับเรา?
• เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง” โดยมีประสบการณ์การทำงานมากว่า 10 ปี
• ไม่จำเป็นต้องเดินทาง เพื่อมายื่นจดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่ท่านสามารถใช้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ เพียงแค่คลิ๊กเข้ามาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของเรา แล้วเราจะเป็นผู้ดำเนินการแทนท่านตั้งแต่เริ่มจนได้รับหนังสือรับรองคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
บริการของเรา
• รับจดเครื่องหมายการค้า
• รับจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
• รับจดลิขสิทธิ์
“อย่าให้ใครมาขโมยไอเดียของคุณ มาจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญากันเถอะครับ!”
ติดต่อทนายคมสันต์ สุขกุล เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
เบอร์โทร. 021830166, 0854982997, 0957159307 หรือ Line Id : khomsonsukkul
บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด 268/88 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
ข้อมูลสำหรับติดต่อ
Website : http://www.xnc3cxgf2bi3esb6ipb7f.com/
Facebook : https://www.facebook.com/cyberlawyerthailand
Line@ : @cyberlawyer (เติม@ด้านหน้าด้วยนะครับ) : http://nav.cx/2WHvkm6
Twitter : https://twitter.com/cyberlawyerthai
Youtube : https://www.youtube.com/user/tanaikhomson
IG : https://www.instagram.com/cyberlawyerthailand/

ทำไมต้องจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา? รับจดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร l ทนายไซเบอร์

\”เครื่องหมาย\” มีกี่ประเภท? | ทนายไซเบอร์


\”เครื่องหมาย\” มีกี่ประเภท?
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
มาตรา 4 เครื่องหมาย\” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน\”
เครื่องหมาย มี 4 ประเภท
1. เครื่องหมายการค้า
2. เครื่องหมายบริการ
3. เครื่องหมายรับรอง
4. เครื่องหมายร่วม
ประเภทเครื่องหมาย มี 4 ประเภท ดังนี้
1.\”เครื่องหมายการค้า\” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือ เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
2. \”เครื่องหมายบริการ\” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือ เกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมาย บริการนั้น แตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น“
3. \”เครื่องหมายรับรอง\” หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้ หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการ รับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิตคุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใด ของสินค้านั้น หรือเพื่อการรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใด ของบริการนั้น
4. \”เครื่องหมายร่วม\” หมายความว่าเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้ หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน
Cyber Lawyer : จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รับจดเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Website : http://www.xnc3cxgf2bi3esb6ipb7f.com/
Facebook:https://www.facebook.com/cyberlawyert…
Line@ : @cyberlawyer (เติม@ด้านหน้าด้วยนะครับ) : http://nav.cx/2WHvkm6
Twitter : https://twitter.com/cyberlawyerthai
Youtube :https://www.youtube.com/user/tanaikho…
IG : https://www.instagram.com/cyberlawyer…

See also  cilp บรรยากาศงาน cm6 2019 | งานวิ่งเทรล 2019 | หน้าข้อมูลร้านอาหารในประเทศไทย

\

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ


เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ

ป้ายจราจรบังคับ ป้ายจราจรสีเหลือง 2 ป้ายนี้ ใช้ทำอะไร


ป้ายจราจร

ป้ายจราจรบังคับ ป้ายจราจรสีเหลือง 2 ป้ายนี้ ใช้ทำอะไร

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

You may also like

Leave a Comment